Vietalvas pagasts Projektu aktualitātes
Vietalvas pagstmāja

Vietalvā notiek pašvaldības ēkas “Pagastmāja” energoefektivitātes uzlabošanas darbi, saistībā ar kuriem ēkai paredzēts arī nomainīt jumtu un izbūvēt solāro sistēmu ūdens uzsildīšanai. Darbus paredzēts pabeigt šī gada nogalē.

Saistībā ar Aizkraukles novada pašvaldības projektu Nr. 4.2.2.0/21/A/092 “Pašvaldības struktūrvienību ēkas “Pagastmāja”, Vietalvā, Vietalvas pagastā, Aizkraukles novadā, energoefektivitātes paaugstināšana” ēkai, kurā darbojas Vietalvas pagasta pakalpojuma centrs, bibliotēka, Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, bērnudārzs, tradīciju zāle, strādā sociālā dienesta darbinieks, paredzēts atjaunot jumtu, ēku siltināt un veikt apdares darbus, nomainīt logus un durvis, atjaunot apkures sistēmu, uz jumta izbūvēt solāro sistēmu ūdens sildīšanai.

Patlaban noris demontāžas darbi, ēkas cokola siltināšana, bēniņu vecās siltumizolācijas noņemšana, ēkas bojāto konstrukciju remonts. Darbus veic SIA “RL Būves”.

Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbu veikšanai lielākā daļa līdzekļu piešķirti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Projekta kopējās izmaksas ir 358 842,76 eiro, no kurām 85 procenti jeb 298 661 eiro ir ERAF līdzfinansējums, 3,75 procenti jeb 13 176,22 eiro – valsts budžeta dotācija, 47 005,54 eiro – pašvaldības finansējums.

Projekts jārealizē līdz šī gada 31. decembrim.

eraf logo

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai