Ziedugravas direktors

Sociālās aprūpes centru “Ziedugravas” Skrīveros turpmāk vadīs Ainārs Judeiks. Saistībā ar to, ka līdzšinējai direktorei jūnija beigās beidzas noteiktais piecu gadu pilnvaru termiņš, pašvaldība šim amatam bija izsludinājusi atklātu konkursu. Jaunais vadītājs izvēlēts no 11 pretendentiem, kas pieteicās šim amatam.

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu pašvaldības aģentūru un kapitālsabiedrību vadītāju pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Tā kā šī gada 30. jūnijā beidzas sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” pašreizējās direktores Diānas Bebres-Kondrātes pilnvaru laiks, vadītāja amatam tika izsludināts atklāts konkurss. Lai izvērtētu pretendentus, tika izveidota konkursa atlases un vērtēšanas komisija, kuru vadīja Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš.

Amatam pieteicās 11 pretendentu, vēl viens pieteikums saņemts pēc noteiktā termiņa beigām. Izvērtējot kandidātu atbilstību konkursā izvirzītajām prasībām, atlases un vērtēšanas komisija izvēlējās sešus pretendentus, kurus aicināja uz pārrunām. Pēc tām par piemērotāko kandidātu direktora amatam komisija atzina Aināru Judeiku. 

Saskaņā ar Pašvaldību likumu pašvaldības iestāžu vadītājus amatā var iecelt tikai dome, tādēļ jautājums tika skatīts domes sēdē. Klātesošie 16 deputāti vienbalsīgi lēma Aināru Judeiku apstiprināt sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” direktora amatā.

Ainārs Judeiks ir no Valmieras, taču ģimenes apstākļu dēļ plāno pārcelties uz šo pusi.

Jaunajam “Ziedugravu” direktoram ir maģistra grāds sociālajā darbā ar specializāciju sociālā darba vadībā, tas iegūts sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā “Attīstība”. Šajā augstskolā viņš ieguvis arī sociālā darbinieka un sociālā pedagoga kvalifikāciju. Iepriekš Latvijas Medicīnas akadēmijā iegūta ārsta un rezidentūrā – infektologa kvalifikācija.

Pēdējos trīs gadus Ainārs Judeiks vada Cēsu novada Sociālo dienestu, bet kopā viņam ir 27 gadu pieredze vadošā amatā. Iepriekš bijis Burtnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs, Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” direktors (10 gadus), biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centra “Pārdaugava” direktors (11 gadus). Nepilnus četrus gadus viņš strādājis par ārstu Latvijas infektoloģijas centrā.

Ainārs Judeiks ir vieslektors, izglītojot studentus Latvijas augstskolās, kā arī ir biedrības “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” valdes loceklis.

“Man ir zināšanas, pieredze un izpratne par budžetu, esmu strādājis dažādās darba vidēs,” teic jaunais “Ziedugravu” direktors. Viņš atklāj, ka, uzsākot darbu jaunajā amatā, vispirms ar sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” darbiniekiem vēlēsies izrunāt dažādus jautājumus. “Esmu sapratis, ka darbinieks ir jebkuras iestādes vislielākā vērtība,” teic viņš. “Nākšu ar savām iecerēm un vīzijām, ko iestādē vēlos uzlabot un mainīt, un domāju, ka atradīsim kopēju valodu. Man vienmēr bijusi būtiska darba kvalitāte. Senioru aprūpe nav viegls darbs, svarīgi ir visi sīkumi, kas ietekmē darbu. Jau tagad gribu teikt paldies visiem darbiniekiem, kuri strādā “Ziedugravās” un veic dažādus darbus, sākot ar aprūpi, medicīnisko palīdzību, ēdināšanu, veļas mazgāšanu, teritorijas uzkopšanu un citus.”

Kādu viņš vēlas redzēt iestādes nākotni? “Modernu, mūsdienīgu sociālās aprūpes centru ar daudziem pakalpojumiem, piemērotiem iemītnieku individuālajām vajadzībām. Jādomā, kā veidot ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu,” teic Ainārs Judeiks.