Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
06.07.2022. plkst.10.00

Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Jaguārs”, kadastra numurs 3250 007 0036, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3250 007 0036 – 9,5 ha platībā Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā.

Izsoles sākumcena – 22452,88 euro.

Izsoles dalības maksa – 20,00 euro.

Izsoles solis – 100,00 euro.

Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 2245,28 euro.

Izsole notiks 2022. gada 6. jūlijā plkst. 10.00 Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazajā zālē. (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101)

Izsolei var pieteikties Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 2022. gada 30. jūnija plkst. 14.00. (Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101)

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas pavienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 26111718