Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Dzirnas”

Sieviešu vokālais ansamblis "Dzirnas" dibināts 1998. gadā Klintaines pagastā un joprojām tā dalībnieces aktīvi piedalās pašdarbības pasākumos, dzied dažādos svētkos un godos Latvijā un ārzemēs. Vokālo ansambļu skatēs ir iegūtas godalgotas vietas, vairākus gadus "Dzirnu" dziedājums bija nepārspēts. Ansambļa repertuārā ir dažāda veida dziesmas - gan klasiskas, gan estrādes. Dziedātājas vieno ne tikai vēlme dziedāt, bet arī citas kopīgi organizētas nodarbes, piemēram, piedalīšanās tradicionālajās ugunsdzēsības sacensībās Klintaines pagastā. Ansambļa dziedātājas savu laiku kopā pavada aktīvi, radoši un dzīvespriecīgi.

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Klintaines pagasta pārvaldē: trešdienās plkst. 18.00.

Vadītāja Sigita Vilkaplātere
Facebook https://www.facebook.com/dzirnasdzied