Lietišķās mākslas pulciņš „Skanstupe”

LMP „Skanstupe” dibināts 1976. gadā. Pulciņa darbības laikā Tautas daiļamata meistaru nosaukumu ieguvuši 12 pulciņa dalībnieki.

Pulciņā regulāri notiek dalībnieku praktiskās un teorētiskās apmācības aušanas tehnikā, tamborēšanā, adīšanā. Pulciņa dalībnieki iesaistās arī sava novada etnogrāfisko materiālu vākšanā, izzina to darināšanas un kompozīcijas veidošanas principus un paņēmienus, kurus, radoši pielietojot, rada jaunus, mūsdienām atbilstošus un pieprasītus izstrādājumus.

Daudz tiek darīts, lai ieinteresētu jaunatni un laika gaitā iegūtās zināšanas un pieredzi nodotu nākamajām paaudzēm. Regulāri tiek organizētas pulciņa lietišķas mākslas izstrādājumu izstādes – gan vietējās nozīmes, gan piedalīšanās valsts un starptautiska mēroga izstādēs. Pulciņa dalībnieku darbi aizceļojuši uz daudzām valstīm: ASV, Kanādu, Franciju,Vāciju, Rumāniju, Horvātiju, Krieviju, Baltkrieviju, Austrāliju, Ukrainu, Ungāriju.

Vadītāja: Inga Rubīna – Kalviša