Tīmekļvietne: http://neretasskola.lv/index.php/lv/

Programmas

  • Pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, programmas kods 31011011
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611
  • Vispārējās vidējās izglītības programma, programmas kods 31016011