Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
25
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir, maina vai likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu.
Telpu grupām numuru piešķir, pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu. Pašvaldības Domē tiek pieņemts lēmums par adreses noteikšanu.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pakalpojuma saņēmējs iesniedz Aizkraukles novada pašvaldībai iesniegumu, kurā norāda objektu, kam piešķirama (lauku teritorijā var norādīt vēlamo adresi), maināma, vai likvidējama adrese un klāt pievieno:
  1) īpašuma vai valdījuma tiesību apliecinošus dokumentus;
  2) zemes robežu plānu, zemes sadalījuma plānu;
  3) būvprojektu, būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;
  4) pilnvaras kopija, ja pakalpojuma saņemšanai norīkots pilnvarnieks.

 2. 2.solis
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas Aizkraukles novada pašvaldības domes Zemes lietu komisija lemj par adreses noteikšanu, maiņu vai likvidēšanu.

 3. 3.solis
  Pēc iesnieguma izskatīšanas Aizkraukles novada pašvaldības Dome pieņem lēmumu par adreses noteikšanu, maiņu vai likvidēšanu.
  Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam, atbilstoši iesniegumā norādītajā veidā.
  Valsts zemes dienestam.