Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizbildnis aizvieto aizbilstamajam vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:
1) bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
2) bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
3) bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
4) bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
5) abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
6) radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
7) radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni (iesniegumā jānorāda personas motivāciju kļūt par aizbildni).
  Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
  1) dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  3) informāciju par ienākumiem;
  4) psihologa atzinumu.

 2. 2.solis
  Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē personas:
  1) motivāciju kļūt par aizbildni;
  2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  3) nodarbinātību;
  4) dzīves apstākļus;
  5) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

 3. 3.solis
  Izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.
  Bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai personai piešķirt aizbildņa statusu.