Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdiena8:00-18:00
 • Otrdiena8:00-17:00
 • Trešdiena8:00-17:00
 • Ceturtdiena8:00-18:00
 • Piektdiena8:00-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134
 • Pirmdiena10:00 - 18:00
 • Otrdiena9:00 - 18:00
 • Trešdiena9:00 - 18:00
 • Ceturtdiena10:00 - 18:00
 • Piektdiena10:00 - 16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Kokneses pilsētas VPVKAC

1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
 • Pirmdiena9:00 - 17:00
 • Otrdiena9:00 - 17:00
 • Trešdiena9:00 - 17:00
 • Ceturtdiena9:00 - 17:00
 • Piektdiena9:00 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Neretas pagasta VPVKAC

Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118
 • Pirmdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Otrdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Trešdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Ceturtdiena8:00 - 12:00, 13:00-18:00
 • Piektdiena8:00 - 12:00, 12:30-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas VPVKAC

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 19:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Skrīveru pagasta VPVKAC

Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125
 • Pirmdiena11:00 - 18:00
 • Otrdiena11:00 - 18:00
 • Trešdiena11:00 - 18:00
 • Ceturtdiena11:00 - 18:00
 • Piektdiena11:00 - 18:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdiena8:00-18:00
 • Otrdiena8:00-17:00
 • Trešdiena8:00-17:00
 • Ceturtdiena8:00-18:00
 • Piektdiena8:00-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134
 • Pirmdiena10:00 - 18:00
 • Otrdiena9:00 - 18:00
 • Trešdiena9:00 - 18:00
 • Ceturtdiena10:00 - 18:00
 • Piektdiena10:00 - 16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Kokneses pilsētas VPVKAC

1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
 • Pirmdiena9:00 - 17:00
 • Otrdiena9:00 - 17:00
 • Trešdiena9:00 - 17:00
 • Ceturtdiena9:00 - 17:00
 • Piektdiena9:00 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Neretas pagasta VPVKAC

Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118
 • Pirmdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Otrdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Trešdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Ceturtdiena8:00 - 12:00, 13:00-18:00
 • Piektdiena8:00 - 12:00, 12:30-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas VPVKAC

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 19:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Skrīveru pagasta VPVKAC

Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125
 • Pirmdiena11:00 - 18:00
 • Otrdiena11:00 - 18:00
 • Trešdiena11:00 - 18:00
 • Ceturtdiena11:00 - 18:00
 • Piektdiena11:00 - 18:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Persona iesniedz Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisijai adresētu iesniegumu, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju un shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu
  Ja personu pārstāv pilnvarota persona, jāuzrāda pilnvara.

 2. 2.solis
  Iesniegumu par koku ciršanu izskata un lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju pieņem Koku ciršanas atļauju izsniegšanas komisija.

 3. 3.solis
  Lēmumu var saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajā veidā.

Saņemt pakalpojumu