Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai (Aizkraukles pilsētā), tirdzniecības dalībnieks, iesniedz pašvaldībā iesniegumu:
  Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski e-pastā aizkraukle@pakalpojumucentri.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  vai izmantojot portāla www.latvija.lv,
  norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
  - saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot publisko personu, vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību;
  - dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
  - licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
  - saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  - saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, ja pasākuma rīkotājs nav pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
  Kontaktinformācija 65133925.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Aizkraukles novada domes izpilddirektors pieņem lēmumu izsniegt atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas klātienē Aizkraukles pašvaldības kasē Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 105.kab., vai veicot pārskaitījumu pēc izrakstītā rēķina saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21 "Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”.
  Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām precēm 20.00
  Tirdzniecība ar pašražotām pārtikas precēm (siers, maize, smalkmaizītes, sulas, tējas, garšvielas, sukādes, čipsi ,u,t.t.) 10.00
  Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm 20.00
  Tirdzniecība ar pašaudzētiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, savvaļas augiem, sēnēm, ogām, riekstiem un biškopības produkciju 10.00
  Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem sadzīves priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem (gleznas, keramika, koka izstrādājumi, metālkalumi, sudraba rotas u.c.) 10.00
  Tirdzniecība ar bezalkoholiskiem dzērieniem, karstajām uzkodām un pārtikas precēm 35.00
  Tirdzniecība ar saldējumu, kafiju no speciālām iekārtām, (tai skaitā popkorns, cukurvate, ) 10,00
  Tirdzniecība ar pašu ražotu gaļas produkciju (žāvējumi, desas u.c.) 10.00
  Tirdzniecība ar zivīm un zivju produktiem (žāvētas zivis, konservi u.c.) 10.00
  Tirdzniecība ar pašu ražotu alu un citiem alkoholiskajiem dzērieniem (līdz 15%) - tirdzniecības vieta līdz 3m 40.00
  Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem (līdz 15%) (t.sk. fasēto alu) 70.00
  Tirdzniecība ar pārtikas precēm, alkoholiskajiem dzērieniem (līdz 15%), t.sk. alu, un karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām 100.00

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.