Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu, vai klātienē, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu, vai klātienē, izmantojot Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) pakalpojumu.
  Bērnu reģistrēt uzņemšanai Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – reģistrācija) var no brīža, kad bērnam izsniegta dzimšanas apliecība. Iesniegumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu.
  Reģistrējot bērnu rindā, vecāki (likumiskais pārstāvis) aizpilda pieteikumu, norādot prioritārā secībā izglītības iestādi, laiku (gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē, kā arī atzīmē iespējamās priekšrocības.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datubāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot plānoto bērnu skaitu katrā grupā, noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai izglītības iestādē.
  Uzņemamo bērnu sarakstā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem kalendārajā gadā paliek pusotrs gads vai vairāk un kuru pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošajā gadā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Grupas bērnu sarakstus apstiprina ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Grupu komplektēšana bērnu uzņemšanai iestādē notiek katru gadu, sākot no 20.maija līdz 15.augustam.
  Aizkraukles novada Izglītības pārvalde uz bērna likumiskā pārstāvja norādīto saziņas kanālu nosuta Uzaicinājumu uz izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai un vietas piešķiršanu izglītības iestādē

Saņemt pakalpojumu