Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.
Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrēšanai uzņemšanai 1. klasē, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendāra gada 10.februāra darba dienās līdz maija pēdējai darba dienai skolas mājas lapā norādītajā laikā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  1. Iesniegumu var iesniegt klātienē Aizkraukles pagasta sākumskolas vai Aizkraukles vidusskolas administratoram.
  Lai Izglītības iestādē klātienē reģistrētu iesniegumu par bērna reģistrēšanu uzņemšanai 1.klasē, pirms iesnieguma aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā Bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru un bērna dzimšanas apliecību.
  2. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski uz iestādes mājas lapā norādīto oficiālo adresi, izmantojot elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  1) Administrators bērna likumiskā pārstāvja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, norādot iesnieguma reģistrācijas datumu.
  Brīdinājums: Gadījumā, ja likumiskais pārstāvis neuzrāda/neiesniedz kādu no minētajiem dokumentiem, administrators iesniegumu par bērna reģistrēšanu uzņemšanai 1.klasē nereģistrē.
  2) Uz e-pastā saņemto iesniegumu Administrators nosūta apstiprinājumu par e-pastā saņemto iesniegumu, norādot tā reģistrācijas datumu un Nr.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc norādītā reģistrācijas termiņa beigām (10 darba dienu laikā) skola nosūta vecākiem izziņu (elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu uz norādīto faktiskās dzīves vietas adresi) par vietas piešķiršanu/nepiešķiršanu iestādē.