Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.
Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrēšanai uzņemšanai 1. klasē, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendāra gada 10.februāra darba dienās līdz maija pēdējai darba dienai skolas mājas lapā norādītajā laikā.