Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai atvieglotu pensionāru un invalīdu dzīves apstākļus, sekmētu aktīvu dzīves veidu un rastu iespēju nokļūt ģimenes dārziņu rajonā pavasara – rudens periodā, braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļešu cenas var saņemt novadā deklarētie pensionāri un personas ar 3.invaliditātes grupu, kuru ģimenei ir dārziņi Daugavas kreisajā krastā vai Aizkraukles pagastā, vietējās nozīmes maršrutos: Mēness iela – Līčupe (Sērene); Aizkraukles Autoosta – Aizkraukles pagasts, turp un atpakaļ kopā 90 braukšanas reizes sezonā laika periodā no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pakalpojuma saņemšanai/atjaunošanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  - iesniegums;
  - jāuzrāda pensionāra apliecībai vai invalīda apliecība.

 2. 2.solis
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas, Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs izskata iesniegumu un apstiprina braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu.
  Ja Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem lēmumu atteikt braukšanas maksas atvieglojuma saņemšanu, iesniedzējs tiek informēts rakstveidā par atteikuma iemesliem.

 3. 3.solis
  3. solis/Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma izskatīšanas, Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs telefoniski sazinās ar iesniedzēju un informē par braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu.
  Pakalpojuma saņēmējs no apstiprinājuma saņemšanas brīža ne biežāk kā vienu reizi mēnesī Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā iesniedz iegādātās sabiedriskā transporta braukšanas biļetes un iesniegumu braukšanas maksas atvieglojuma izmaksai.
  Pozitīva rezultāta gadījumā iesniedzējam uz norādīto norēķinu kontu vai pašvaldības kasē tiek izmaksāts atbalsts. Rakstisks lēmums netiek pieņemts.
  Ja Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem lēmumu atteikt kādas iesniegtās braukšanas biļetes apmaksāšanu, iesniedzējs tiek informēts rakstveidā par atteikuma iemesliem.

Saņemt pakalpojumu