Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai atvieglotu pensionāru un invalīdu dzīves apstākļus, sekmētu aktīvu dzīves veidu un rastu iespēju nokļūt ģimenes dārziņu rajonā pavasara – rudens periodā, braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no biļešu cenas var saņemt novadā deklarētie pensionāri un personas ar 3.invaliditātes grupu, kuru ģimenei ir dārziņi Daugavas kreisajā krastā vai Aizkraukles pagastā, vietējās nozīmes maršrutos: Mēness iela – Līčupe (Sērene); Aizkraukles Autoosta – Aizkraukles pagasts, turp un atpakaļ kopā 90 braukšanas reizes sezonā laika periodā no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim.
Personai tiek izsniegta personalizēta braukšanas karte.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pakalpojuma saņemšanai/atjaunošanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  - iesniegums;
  - jāuzrāda pensionāra apliecībai vai invalīda apliecība;
  - kartes atjaunošanai jāiesniedz iepriekš izsniegtā braukšanas karte.

 2. 2.solis
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas, Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs izskata iesniegumu un izsniedz/atjauno braukšanas karti.

 3. 3.solis
  Pēc iesnieguma izskatīšanas un braukšanas kartes izgatavošanas/atjaunošanas, Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs telefoniski sazinās ar iesniedzēju un aicina saņemt karti.
  Braukšanas kartes nozaudēšanas/fiziskas bojāšanas gadījumā, iesniedzējs tiek informēts rakstveidā par maksājuma veikšanas kārtību.
  Ja Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pieņem lēmumu atteikt braukšanas kartes izsniegšanu/atjaunošu, iesniedzējs tiek informēts rakstveidā par atteikuma iemesliem.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesnieguma veidlapa

Saņemt pakalpojumu