Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dienas centrs īsteno pasākumu kopumu, kas veicina iedzīvotāju attiecību uzlabošanos, motivāciju iesaistīties un līdzdarboties un sniegt atbalstu citiem, īsteno pasākumus un aktivitātes gan pilngadīgām personām, gan bērniem un jauniešiem nodrošina apmeklētājiem sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, organizējot dažādus pasākumus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Dienas centra pakalpojumu saņemšanai persona vēršas tieši pie pakalpojumu sniedzēja. Klients vai klienta likumiskais pārstāvis iesniedz pakalpojuma sniedzējam piekrišanu par dalību dienas centra organizētajās aktivitātēs un parakstās par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniedz papildus dokumentus pēc dienas centra vadītāja pieprasījuma.

  2. Iesnieguma izskatīšana
    Pakalpojuma sniedzējs iepazīstina klientu ar nodarbību grafiku, pieejamiem speciālistiem un iekšējās kārtības noteikumiem un vienojas par pakalpojuma saņemšanas laiku.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana, Klātiene - pakalpojuma sniegšanas vietā.