Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz apliecinājumu par bērna deklarēto dzīves vietu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
-Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina faktu par bērna piedzimšanu;
- Pieteicēju personu apliecinošie dokumenti, laulības apliecība.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Klātienē reģistrēt bērna dzimšanas faktu, neatkarīgi no bērna piedzimšanas vai vecāku deklarētās dzīves vietas var jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Ja bērna vecāki ir savstarpējā laulībā, pieteikt dzimšanas bērna dzimšanas reģistrāciju var viens no vecākiem, vai viņu pilnvarota persona.
  Ja bērna vecāki savstarpējā laulībā nesastāv, bet bērna dzimšanas reģistrā vēlas ierakstīt ziņas par tēvu, abi vecāki klātienē, dzimtsarakstu nodaļā aizpilda un paraksta paternitātes atzīšanas iesniegumu.
  Ja bērna tēvs ir prombūtnē, viņa paternitātes atzīšanas iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai, uz kura notariāli apliecināts viņa paraksta īstums, iesniedz bērna māte.
  Paternitāti, reģistrējot bērna dzimšanas faktu, atzīst arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs (arī bijušais), un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā, vai arī dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura ir notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.

 2. 2.solis
  Bērna dzimšanas fakta reģistrācija notiek pieteicēju klātbūtnē.

 3. 3.solis
  Pēc bērna dzimšanas fakta reģistrācijas, pieteicēji saņem bērna dzimšanas apliecību un izrakstu par bērna deklarēto dzīves vietu.

Saņemt pakalpojumu