Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros:
  • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara;
  • Dzīvesvietas deklarācija (aizpilda iestādē);
  • Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
  • Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
  Bezmaksas pakalpojums pieejams mājaslapā http://www.latvija.lv.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Saņemot pakalpojumu klātienē var maksāt ar skaidru naudu, bankas karti.
  Saskaņā ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.720 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro, ja deklarēšanu veic klātienē.
  Bezmaksas pakalpojums pieejams mājaslapā http://www.latvija.lv.
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.