Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdiena8:00-18:00
 • Otrdiena8:00-17:00
 • Trešdiena8:00-17:00
 • Ceturtdiena8:00-18:00
 • Piektdiena8:00-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134
 • Pirmdiena10:00 - 18:00
 • Otrdiena9:00 - 18:00
 • Trešdiena9:00 - 18:00
 • Ceturtdiena10:00 - 18:00
 • Piektdiena10:00 - 16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Kokneses pilsētas VPVKAC

1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
 • Pirmdiena9:00 - 17:00
 • Otrdiena9:00 - 17:00
 • Trešdiena9:00 - 17:00
 • Ceturtdiena9:00 - 17:00
 • Piektdiena9:00 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Neretas pagasta VPVKAC

Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118
 • Pirmdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Otrdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Trešdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Ceturtdiena8:00 - 12:00, 13:00-18:00
 • Piektdiena8:00 - 12:00, 12:30-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas VPVKAC

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 19:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Skrīveru pagasta VPVKAC

Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125
 • Pirmdiena11:00 - 18:00
 • Otrdiena11:00 - 18:00
 • Trešdiena11:00 - 18:00
 • Ceturtdiena11:00 - 18:00
 • Piektdiena11:00 - 18:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC

Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdiena8:00-18:00
 • Otrdiena8:00-17:00
 • Trešdiena8:00-17:00
 • Ceturtdiena8:00-18:00
 • Piektdiena8:00-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas VPVKAC

Uzvaras iela 1, Jaunjelgava, Aizkraukles nov., LV-5134
 • Pirmdiena10:00 - 18:00
 • Otrdiena9:00 - 18:00
 • Trešdiena9:00 - 18:00
 • Ceturtdiena10:00 - 18:00
 • Piektdiena10:00 - 16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Kokneses pilsētas VPVKAC

1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113
 • Pirmdiena9:00 - 17:00
 • Otrdiena9:00 - 17:00
 • Trešdiena9:00 - 17:00
 • Ceturtdiena9:00 - 17:00
 • Piektdiena9:00 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Neretas pagasta VPVKAC

Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pag., Aizkraukles nov., LV-5118
 • Pirmdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Otrdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Trešdiena8:00 - 12:00, 12:30-17:00
 • Ceturtdiena8:00 - 12:00, 13:00-18:00
 • Piektdiena8:00 - 12:00, 12:30-15:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Pļaviņu pilsētas VPVKAC

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Aizkraukles nov., LV-5120
 • Pirmdiena8:30 - 17:00
 • Otrdiena8:30 - 17:00
 • Trešdiena8:30 - 17:00
 • Ceturtdiena8:30 - 19:00
 • Piektdiena8:30 - 17:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Aizkraukles novada Skrīveru pagasta VPVKAC

Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru pag., Aizkraukles nov., LV-5125
 • Pirmdiena11:00 - 18:00
 • Otrdiena11:00 - 18:00
 • Trešdiena11:00 - 18:00
 • Ceturtdiena11:00 - 18:00
 • Piektdiena11:00 - 18:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Kārtība nosaka kā Aizkraukles novada dome izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes), kā arī dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa pagarināšanas kārtību.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Licences saņemšanai licences pieprasītājs iesniedz:
  1. rakstveida iesniegumu, kurā norāda:
  1.1. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
  1.2. fiziskai personai- vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
  2. licencējamo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk tekstā – izglītības programma), atbilstoši 2.pielikumam, kurā norāda:
  2.1. izglītības programmas nosaukumu;
  2.2. izglītības programmas mērķi;
  2.3. izglītības programmas uzdevumus;
  2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  2.5. izglītības programmas apjomu (stundās);
  2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
  2.7. izglītības programmas paredzamos rezultātus.
  2.8. licencējamās izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu/treneru sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības un tālākizglītības apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  2.9. pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugu.

 2. 2.solis
  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija:
  1. izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  2. pieņem lēmumu par:
  2.1. licences izsniegšanu;
  2.2. atteikumu izsniegt licenci;
  2.3. izsniegtās licences anulēšanu;
  2.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/ vai pagarināšanu;
  3. pieteikumus izskata un lēmumu pieņem viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā komisijai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu;
  4. noformē un izsniedz licenci.

 3. 3.solis
  Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC

Saņemt pakalpojumu