Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Izziņas saņemšanai persona klātienē, pa e-pastu vai pastu iesniedz iesniegumu nodokļa parādu neesamībai.
  Nepieciešamie dokumenti:
  - klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums,
  - izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
  - pa pastu (jānosūta apliecināta pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona).
  Par apmaksas apmēru uz maksāšanas dienu, interesēties pa tālruni 65133945.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Iesniegums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma un pieprasīto dokumentu reģistrācijas Aizkraukles novada pašvaldības lietvedībā un nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pašvaldības budžeta kontā.
  Pēc iesnieguma saņemšanas, Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas nekustamā īpašuma nodokļu administrators 5 darba dienu laikā sagatavo izzņu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Izziņa tiek izsniegta atbilstoši iesniegumā norādītajā veidā.
  Izziņu klātienē var saņemt Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, darba dienās: pirmdienās no 8.00–18.00, otrdienās no 8.00–17.00, trešdienās no 8.00–17.00, ceturtdien no 8.00–18.00, piektdienās no 8.00–15.00.

Saņemt pakalpojumu