Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nodokļa maksātāji – fiziskas un juridiskas personas var pieteikties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus un citu ar nodokli saistītu korespondenci elektroniski – uz savu norādīto e-pastu.
Juridiskām personām ir pienākums paziņot nodokļu administrācijai (pašvaldībai) savu elektroniskā pasta adresi – pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.1 daļu un Pārejas noteikumu 53.punktu.
Fiziskai personai – pēc izvēles.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā nepieciešams iesniegt iesniegumu:
  - klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums;
  - elektroniski ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu aizkraukle@pakalpojumucentri.lv, dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
  - izmantojot pasta pakalpojumus,
  - vai pieteikties https://www.epakalpojumi.lv.

 2. 2.solis
  Pēc dokumentu saņemšanas pašvaldības NĪN administrācija ievada personas e-pastu nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas programmas NINO datu bāzē.
  Pēc pieteikuma reģistrēšanas ePakalpojumi.lv, sistēma saglabā informāciju par paziņojuma saņemšanu e-pastā.

 3. 3.solis
  Atbilstoši veiktajai pieprasījuma izvēlei.