Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aizkraukles novada Sociālais dienests piešķir pabalstu daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm un ģimenēm ar bērnu aizbildnībā, bērniem ar invaliditāti ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādē, bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādi Aizkraukles novadā un tajā netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana.
Pabalstu piešķir uz mācību gadu. Pabalsta apmērs ir faktiskie izdevumi par saņemto ēdināšanas pakalpojumu, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta saņemšanai persona vēršas Aizkraukles novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā norāda:
  Bērna vārdu, uzvārdu, skola vai pirmsskolas izglītības iestādi, klasi vai grupu, kā arī atbilstību kādam no statusiem:
  1. trūcīgas, maznodrošinātas m/s statuss (norāda periodu)
  2. bērns audžuģimenē
  3. bērns aizbildnībā
  4. bērns ar invaliditāti
  5. ģimene ar 3 un vairāk nepilngadīgiem bērniem.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālais dienests mēneša laikā (22 darba dienas) pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu piešķir uz mācību gadu. Pabalsta apmērs ir faktiskie izdevumi par saņemto ēdināšanas pakalpojumu, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

Saņemt pakalpojumu