Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizkraukles novada Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu politiski represētajām personām. Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, 50 EUR apmērā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pabalstu, līdz kārtējā gada 31.oktobrim Aizkraukles novada Sociālā dienesta teritoriālajās vienības – Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Neretā, Pļaviņās, Skrīveros vai Koknesē nepieciešams iesniegt iesniegumu un uzrādīt politiski represētas personas statusa apliecinošu dokumentu.
  Klātienē:
  Aizkrauklē
  Skrīveros
  Koknesē
  Jaunjelgavā
  Pļaviņās
  Neretā.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālais dienests 22 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu izmaksā novembrī uz iesnieguma pamata, kuru līdz kārtējā gada 31.oktobrim iesniedz Sociālajā dienestā.