Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu piešķir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos piecus gadus un kuras ir sasniegušas šajos noteikumos norādīto vecumu.
- Pabalstu 40,00 euro apmērā piešķir 80 gadu jubilejā.
- Pabalstu 50,00 euro apmērā piešķir 90 gadu jubilejā.
- Pabalstu 100,00 euro apmērā piešķir 100 gadu jubilejā un katra nākamā gada dzimšanas dienā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsta saņemšanai persona vai tās pilnvarotais pārstāvis Sociālajā dienestā vai Aizkraukles novada VPVKAC iesniedz iesniegumu trīs mēnešu laikā pēc minētā vecuma sasniegšanas brīža.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  Pabalsts tiek piešķirts bez personas materiālās situācijas izvērtēšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsts tiek ieskaitīts pabalsta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja pabalsta pieprasītājam nav konta kredītiestādē, pabalsts tiek izmaksāts tuvākajā Aizkraukles novada pašvaldības kasē.
  Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā personu informē rakstiski piecu darba dienu laikā par atteikuma iemeslu, lēmuma apstrīdēšanas termiņu un kārtību.

Saņemt pakalpojumu