Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nosaka atzinuma izsniegšanu par izglītojamā vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmu pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem no 1.- 4.klasei. Izsniedz atzinumu ar ieteikumu ilgstoši slimojošiem skolēniem no 1. līdz 12.klasei mācību organizēšanai dzīvesvietā.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  1. Vecāki (aizbildņi) iesniedz dokumentus Aizkraukles novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajai komisijai, piesakot vizīti un saskaņojot laiku, pie komisijas speciālistiem pa tālruni 26499055.
  2. Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisiju, apmeklētājs klātienē iesniedz nepieciešamos dokumentus.
  Izglītības programmas noteikšanai:
  1.Vecāku (aizbildņu) iesniegums;
  2.Vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
  3. Dzimšanas apliecība (pilngadīgam izglītojamajam – pase);
  4. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (forma27/u);
  5. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (pirmsskolas vecumam);
  6. Klases audzinātāja raksturojums, psihologa, logopēda veiktās izpētes rezultātu apkopojums (skolas vecumam);
  7. Citi vecāku rīcībā esoši pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti.
  Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai dzīvesvietā:
  1. Vecāku (aizbildņu), pilngadīga izglītojamā iesniegums;
  2. Vecāka (aizbildņa), pilngadīga izglītojamā personu apliecinošs dokuments;
  3. Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinums (forma27/u).
  Smagas invaliditātes gadījumā komisija pakalpojumu sniedz klienta dzīves vietā.

 2. 2.solis
  1. Uz Pedagoģiski medicīnisko komisiju klātienē jāierodas vecākam (aizbildnim) kopā ar izglītojamo.
  2. Ierodoties uz Pedagoģiski medicīniskās komisiju, jāiesniedz iepriekšminētie dokumenti.
  3. Komisija iepazīstas ar veiktās pārbaudes rezultātiem, iesniegtajiem dokumentiem un pārrunā iegūtos rezultātus ar vecākiem. Vecāki tiek konsultēti par bērna spējām piemērotāko izglītības programmu un saņem atzinumu. Vecāki saņem informāciju par izglītības iestādēm, kuras īsteno ieteikto izglītības programmu.

 3. 3.solis
  Pamatojoties uz izglītojamā izpētes rezultātiem, Pedagoģiski medicīniskā komisija raksta atzinumu, ko pakalpojuma saņēmējam izsniedz komisijas apmeklējuma dienā.

Saņemt pakalpojumu