Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdiena9:00-13:00 14:00-18:00
 • Otrdiena9:00-13:00 14:00-18:00
 • Trešdiena10:00-13:00 14:00-19:00
 • Ceturtdiena9:00-13:00 14:00-18:00
 • Piektdiena8:00-13:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
 • Pirmdiena9:00-13:00 14:00-18:00
 • Otrdiena9:00-13:00 14:00-18:00
 • Trešdiena10:00-13:00 14:00-19:00
 • Ceturtdiena9:00-13:00 14:00-18:00
 • Piektdiena8:00-13:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura pamata dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir vienam no viņa vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem un, ja vismaz vienam no vecākiem pamata dzīvesvieta pēdējos 9 (deviņus) mēnešus ir bijusi deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu pieprasa Aizkraukles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna piedzimšanu. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas
Pabalsta apmērs ir 250 EUR par katru jaundzimušo bērnu.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Klātienē pabalsta pieprasītājs Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda nepieciešamos dokumentus un aizpildot iesniegumu, norāda pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamo informāciju.

 2. 2.solis
  Iesniegumu izskata 10 dienu laikā.
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un par pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam, lēmumā norādot tā apstrīdēšanas kārtību.

 3. 3.solis
  Pabalstus izmaksā ar pārskaitījumu uz personas norādīto norēķinu kontu vai skaidrā naudā 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesnieguma veidlapa

Saņemt pakalpojumu