Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Viesģimenes statusa iegūšana.
• Atteikšanās no viesģimenes statusa.
Viesģimenes statusu piešķir laulāto vai personas dzīvesvietas bāriņtiesa.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Viesģimenes statusa piešķiršanai laulātie (persona) Bāriņtiesai iesniedz iesniegumu ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu:
  Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums,
  2) bērna dzimšanas apliecība,
  3) miršanas apliecība,
  4) mantojuma saraksts,
  5) mantojuma apliecība,
  6) īpašuma tiesību apliecinošs dokuments,
  7) izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu,
  8) darījuma līguma projekts,
  9) nekustamā īpašuma novērtējums,
  kredītiestādes izziņa u.c.

 2. 2.solis
  Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai:
  - laulāto (personas) motivāciju kļūt par viesģimeni,
  - savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu,
  - pārbauda un izvērtē laulāto (personas) sadzīves un materiālos apstākļus,
  - pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto (personas) veselības stāvokli,
  - nosūta laulātos (personu) pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai,
  - pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem (personu).

 3. 3.solis
  Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, izvērtējot iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm.
  Lēmumu var saņem klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
  Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja viesģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja Bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērna interesēm.