Pārdošanas cena
350 EUR
Statuss
Pieejams

Aizkraukles novada dome 2022. gada 18. augustā ar lēmumu Nr 543, nolēma atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu VW TOURAN  reģistrācijas Nr.FN-4858, izlaiduma gads 2005, par brīvu pārdošanas cenu 350,00 euro (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi).

Automašīnas raksturojums:

  • krāsa – gaiši pelēka,
  • izlaiduma gads – 2005.,
  • degviela - benzīns,
  • automašīnas tehniskā apskate - nav (bija līdz 22.07.2022) , 
  • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nomaksāts par 2021. gadu (pēc Automašīnas iegūšanas īpašumā - pie Automašīnas pārreģistrācijas CSDD ekspluatācijas nodokli un ceļa nodokli jāmaksā pircējam).

Par jaunu Automašīnas valsts reģistrācijas numura zīmi pie Automašīnas pārreģistrācijas maksā Pircējs.

Automašīnu var apskatīt, saskaņojot laiku ar Kokneses apvienības pārvaldes vadītāju Ilmāru Klaužu pa mob. tālr. +371 26435216 vai Iršu pakalpojuma centra vadītāju Lāsmu Ružu Riekstiņu tālr.  +371 29615900.

Pieteikums automašīnas pirkšanai iesniedzams Kokneses apvienības pārvaldes kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Aizkraukles novadā, 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv publicēšanas dienas.

Ja atsavināmās mantas pirkšanai noteiktajā termiņā reģistrēts viens pretendents, Kokneses apvienības  pārvalde uzaicina pretendentu vienas nedēļas laikā veikt samaksu par pārdošanas cenu 350,00 euro (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) un noslēgt pirkuma līgumu.

Ja noteiktajā termiņā reģistrēti vairāki pircēji, starp pretendentiem tiek rīkota izsole saskaņā ar izsoles noteikumiem (pielikumā) un Aizkraukles novada izsoles komisija nosūta pretendentiem uzaicinājumu piedalīties izsolē.

Pielikumi: