Programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma, programmas kods 11011111
  • Pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111

Interešu izglītība:

Muzikāli radošais vokālais ansamblis “Dziesmiņa”, 1.- 6.klase