Statuss:
Noslēdzies
Interreg logo LAtvija - Lietuva

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017 – 31.03.2019 (24 mēneši)
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions

Projekta partneri:

  • Kurzemes Plānošanas reģions, LV;
  • Aizkraukles novada pašvaldība, LV;
  • Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, LV;
  • Šauļu inkubators (LT)
  • Paņevežu Biznesa centrs (LT)
  • Rokišķu rajona pašvaldības publiskā bibliotēka (LT)

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanu un pašnodarbinātību, ietverot visas uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas.
Aizkraukles novada pašvaldības galvenās aktivitāte  –  Izveidots uzņēmējdarbības atbalsta centrs,  pieņemts darbā uzņēmējdarbības speciālists, organizētas  Uzņēmēju dienas 2018. un 2019.gadā, kā arī sadarbība un pieredzes apmaiņa ar projekta partneriem.

 

Projekta kopējais finansējums: 729604,12 EUR (t. sk. ERAF finansējums: 620163,47 EUR), Aizkraukles pašvaldības budžets projektā – 51695.23 EUR

 

Sīkāka informācija par  projektu:

 

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam, www.latlit.euwww.europa.eu

 

Vairāk par projektu: Projekts LLI-131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ Business support