Gājēju promenādes un teritorijas labiekārtojuma skice.
atradzes kapi
garais purvs