skolotājs stāsta uzņēmejiem par mācībām
uznēmējudiskusija apli
Uzņēmēji tiekas “Pie Daugavas”
Uzņēmēju konventa tikšanās