Mēnešalga:
756 eiro
Kultūra / Māksla
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bibliotekārs Aizkraukles novada centrālā bibliotēka Bērnu literatūras nodaļā(darbs uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus;
 • Darbs ar krājuma sakārtošanu
 • Darbs ar datu un informācijas apstrādi bibliotēkas datu bāzēs
 • Iesaistīties lasīšanas veicināšanas pasākumos bērniem un jauniešiem.
 • Popularizēt bibliotēkas darbu sociālajos tīklos;

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2001.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”;
 • Labas datora un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes (MS Office, BIS ALISE, sociālie tīkli);
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 •  Vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes veicinot profesionālo pilnveidi;
 • Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai;
 •  Prasme darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule (īss apraksts par pretendenta spējām, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze, iespējamais pretendenta pienesums Bibliotēkas darbā);
 • Izglītību apliecinošs dokuments;
 • Profesionālās darbības apraksts (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide).

Piedāvājam:

 • Darba līgums: uz nenoteiktu laiku;
 • Darba laiks: 40 stundas nedēļā;
 • Atalgojums: 756 EUR(pirms nodokļu nomaksas);
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties;

Pieteikšanās kārtība:

 • elektroniski: kristine.vilsone@aizkraukle.lv ;
 • pa pastu (adrese: Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101);
 • personīgi Aizkraukles novada centrālajā bibliotēkai, Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads

 

ar norādi Bibliotekārs Bērnu literatūras nodaļā

Pretendentiem jāpiesakās līdz 2023. gada 31. martam. Pēc šī datuma iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.
 

Vairāk informācijas

Tālrunis saziņai +371 26457948, e-pasts kristine.vilsone@aizkraukle.lv, Kristīne Vilsone, Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktore.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Datu apstrādes mērķis: personāla atlases konkursa norises nodrošināšana, saziņa ar amata pretendentiem.

Pretendentiem jāpiesakās līdz