Mēnešalga:
792 eiro
Kultūra / Māksla
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Direktora vietnieks administratīvajos un saimnieciskajos jautājumos Aizkraukles novada centrālajā bibliotēkā (darbs uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Aizvietot iestādes Direktoru tā prombūtnes laikā
 • Saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrēšana dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS.
 • Personāllietvedības kārtošana (darba līgumu, rīkojumu, uzņēmuma līgumu, vienošanās sagatavošana) un dokumentu reģistrēšana personāla uzskaites lietojumprogrammā KADRI.
 • Iestādes dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • Darbs ar iestādes arhīvu
 • Biroja piederumu, saimniecības līdzekļu un citu nepieciešamo preču iegāde
 • Organizēt tehniskā personāla darba uzdevumus un koordinēt viņu darbu
 • Veidot un piedalīties ekspozīciju, izstāžu, telpu vai tīmekļvietņu mākslinieciskajā un   tehniskajā izstrādē, iekārtošanā un uzturēšanā

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama augstākā izglītība;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint);
 • Labas iemaņas darbā ar interneta pārlūkprogrammām, sociālajiem tīkliem
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • Zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 •  Prasme sagatavot un sniegt prezentācijas, prasme sagatavot dažāda rakstura dokumentus (lēmumus, rīkojumus, pārskatus u.tt.).

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule (īss apraksts par pretendenta spējām, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze, iespējamais pretendenta pienesums Bibliotēkas darbā);
 • Izglītību apliecinošs dokuments (kopija);
 • Profesionālās darbības apraksts (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide).

Piedāvājam:

 • Darba līgums: uz noteiktu laiku
 • Darba laiks: 40 stundas nedēļā
 • Atalgojums: 792 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties

Pieteikšanās kārtība:

 • elektroniski: kristine.vilsone@aizkraukle.lv ;
 • pa pastu (adrese: Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101);
 • personīgi Aizkraukles novada centrālajā bibliotēkā, Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads

ar norādi Direktora vietnieks administratīvajos un saimnieciskajos jautājumos

Pretendentiem jāpiesakās līdz 2023. gada 31. martam. Pēc šī datuma iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Informējam, ka pretendents, iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei, un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi.

Pretendentiem jāpiesakās līdz