Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Bebru pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Bebru pamatskola

reģ. Nr. 4512900987

aicina darbā

direktora vietnieku izglītības jomā

uz nenoteiktu laiku ar 2024. gada 1. septembri.

Darba vieta: Bebru pamatskola, Vecbebri, Bebru pagasts,

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba slodze: 0,3 likmes

Darba samaksa: saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba pienākumi:

 • piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības procesa metodisko vadību skolā;
 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību;
 • sagatavot mācību gada pārskatus par metodiskā darba izvērtējumu;
 • piedalīties mācību gada darba plāna sastādīšanā, sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem;
 • sagatavot mācību priekšmetu stundu sarakstu, veikt izmaiņas atbilstoši nepieciešamībai;
 • koordinēt mācību priekšmetu olimpiāžu norisi skolā;
 • organizēt individuālo atbalstu skolēniem, veicinot viņu attīstību;
 • piedalīties pedagoģisko padomju sēžu sagatavošanā;
 • vadīt izglītības programmu realizācijas kvalitātes uzraudzību.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un kompetences pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām
 • prasme organizēt un plānot savu darbu atbilstoši skolas mērķiem un uzdevumiem;
 • labas prasmes darbā ar IKT;
 • pozitīva un radoša attieksme pret darbu;
 • labas saskarsmes iemaņas;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C1).

Piedāvājam:

 • pēc pārbaudes laika darba devēja apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālus un atbalstošus darba kolēģus.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. pretendenta pieteikuma vēstule un dzīvesgājuma apraksts (CV);
 2. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendentiem dokumentus nosūtīt uz e-pasta adresi: bebrupamatskola@aizkraukle.lv vai iesniegt Bebru pamatskolā: Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads. Pretendentiem jāpiesakās līdz 2024. gada 1. augustam.

Pretendentiem jāpiesakās līdz