Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Koknese

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, reģ. Nr.4513901334, ar 2024./2025.mācību gadu aicina darbā fizikas skolotāju (0,75 likmes).

Darba samaksa: saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba vieta: Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV – 5113.

Prasības: izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un CV, līdz 2024. gada 1. jūlijam uz e-pastu: koknesesvidusskola@aizkraukle.lv.

Kontakttālrunis informācijai: +371 28739175.

Pretendentiem jāpiesakās līdz