Mēnešalga:
1042 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Spīdolas iela 11, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs (ANIIC) izsludina pieteikšanos uz izglītības darba speciālista (pieaugušo izglītībā) amatu

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 0.85 likmes

Vakanto vietu skaits: 1

Pieteikšanās vakancei: līdz 2024. gada 22. aprīlim.

Darba alga: 1042 eiro

Galvenie amata pienākumi:

 • regulāri apzināt un apkopot novada iedzīvotāju izglītības vajadzības, darba devēju pieprasījumu, izglītības iestāžu piedāvājumu pieaugušo izglītības jomā;
 • identificēt pieaugušo izglītības mērķa grupas pašvaldībā, to vajadzības un šķēršļus iedzīvotāju dalībai mācībās;
 • veicināt mūžizglītības kultūru pašvaldībā, informējot sabiedrību par pieaugušo izglītības jautājumiem un palielinot izpratni par regulāru prasmju pilnveides nozīmi un motivāciju iesaistīties;
 • popularizēt pieaugušo izglītības piedāvājumus Aizkraukles novadā un tuvākajā reģionā, apkopojot un regulāri aktualizējot informāciju par pieaugušo izglītības iespējām;
 • informēt, konsultēt un sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem par tālākizglītības iespējām;
 • sadarboties ar citām izglītības iestādēm, pašvaldību un valsts institūcijām;
 • nodrošināt pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, organizējot kursus bezdarbniekiem, darba meklētājiem un strādājošajiem;
 • sagatavot un iesniegt projekta pieteikumus, iepirkuma/izsludinājumu piedāvājumus, kuri paredz īstenot pieaugušo izglītības apmācības un citas aktivitātes, arī starptautiskā līmenī;
 • organizēt konferences, seminārus, nometnes, citus ar mūžizglītību saistītus izglītojošus pasākumus;
 • prezentēt iestādi un tās darbu, kas attiecas uz pieaugušo apmācību.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība;
 • labas valsts valodas zināšanas, obligāti vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas organizatoriskās, saskarsmes, digitālās prasmes, prezentācijas spējas;
 • spēja strādāt ārpus darba laika, atrodoties komandējumos un veikt pienākumus ārpus darba vietas;
 • spēkā esošo likumu, rīkojumu, noteikumu pārzināšana, kas attiecas uz šī amata pienākumiem un darba līgumā noteiktā darba apjoma izpildi.

Pretendentiem pieteikumu sūtīt uz e-pastu aiic@aizkraukle.lv

Pieteikums sastāv no: 

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par motivāciju un vakancei noderīga līdzšinējā pieredze);
 • informācijas par sevi (CV - dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).

Pretendentiem jāpiesakās līdz