Mēnešalga:
1310 EUR
Informācijas tehnoloģijas / Telekomunikācijas
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicina darbā izglītības darba speciālistu izglītības tehnoloģiju jautājumos. 

Atalgojums ‒ 1310 EUR.

Amata pienākumi:

  • nodrošināt un sniegt profesionālu atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem izglītības tehnoloģiju pielietošanā;
  • veidot profesionālus atbalsta materiālus un iespējas pedagogiem informācijas tehnoloģiju mērķtiecīgai pielietošanai un izmantošanai mācību procesā;
  • apzināt Aizkraukles novada izglītības iestāžu pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības izglītības tehnoloģiju pielietošanas jomā;
  • izstrādāt atbilstošu IT metodiskā atbalsta sistēmu un mācību risinājumus pedagogiem;
  • organizēt seminārus un praktiskās nodarbības Aizkraukles novada pedagogiem par digitālo mācību materiālu izmantošanu;
  • sadarboties un konsultēt izglītības iestāžu IT mentorus, apkopot un atbalstīt labās prakses piemēru popularizēšanu izglītības iestāžu vidū;
  • iesaistīties izglītības iestāžu digitalizācijas procesu nodrošināšanā, konsultēšanā un pārraudzībā;
  • iesaistīties Izglītības pārvaldes darbības digitālo risinājumu izveidē un pilnveidošanā.

Nepieciešamās kompetences un kvalifikācija:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība, vēlams IT jomā. Par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā pilnveide IT tehnoloģiju mentoru apmācības kursā (2 gadi) novadu vajadzībām;
  • labas komunikācijas prasmes, spēja saprotami izskaidrot tehnoloģiju jautājumu teoriju un praktiskus risinājumus.

Pieteikumu un CV sūtīt: sarmite.klavina@aizkraukle.lv

Pretendentiem jāpiesakās līdz