Mēnešalga:
533 eiro
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Skrīveru pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs (ANIIC) izsludina pieteikšanos uz JAUNATNES DABRINIEKA  amatu

Darba vieta: Skrīveru pagasts

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 0.5 likmes

Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga – EUR 533

Pieteikšanās vakancei: līdz 2022. gada 31. martam

Galvenie amata pienākumi

 • Ikdienas darbs ar Skrīveru pagasta jauniešiem, nodrošinot drošu vidi kvalitatīva un saturīga brīvā laika pavadīšanai, veicinot jauniešu personības attīstību, nodrošinot jauniešu vecumam un interesēm atbilstošas neformālās izglītības aktivitātes, informatīvus, izglītojošus un veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošus pasākumus, un projektus.
 • Īstenot darbu ar jaunatni Skrīveru pagastā, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām, jaunatnes iniciatīvu grupām, Aizkraukles novada jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālisti,  lai veicinātu jaunatnes politikas attīstīšanu un jauniešu iesaisti dažādos sabiedriskajos un lēmumu pieņemšanas procesos;
 • Sniegt jauniešiem informāciju par neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un līdzdalības iespējām Aizkraukles novadā, Latvijā un ārpus tās un citiem jaunatnes politikas jautājumiem.
 • Līdzdarboties novada, valsts un starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā.
 • atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai, kā piemēram, dalībai pašvaldības izsludinātajos jauniešu iniciatīvu projektu konkursos;
 • veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos;
 • atbalstīt Skrīveru pagasta jauniešu dalību Aizkraukles novada Jauniešu domes aktivitātēs;
 • atbilstoši mērķauditorijas interesēm, nodrošināt informācijas apriti par jauniešiem aktuālo, kā piemēram, pasākumi, projekti, utt., veidojot saturu sociālo tīklu kontiem;

Prasības pretendentiem

 • Augstākā izglītība (vai pēdējo kursu students), vēlams sociālajā darbā, komunikācijā, pedagoģijā vai citā saistītā jomā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlams pārvaldīt divas svešvalodas.
 • Teicamas datora lietošanas prasmes.
 • Labas komunikācijas, sadarbības un organizatora prasmes.
 • Spēja racionāli un patstāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.
 • Vēlama pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā.
 • Vēlama pieredze pasākumu organizēšanā un/vai darbā ar jauniešiem.

Pretendentiem pieteikumu sūtīt uz e-pastu aiic@aizkraukle.lv

Pretendenta pieteikums sastāv no: 

 • Pieteikuma vēstule (īss apraksts par motivāciju un vakancei noderīga līdzšinējā pieredze);
 • Informācija par sevi (CV - dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).

Pretendentiem jāpiesakās līdz