Mēnešalga:
890 eiro
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs (ANIIC) izsludina pieteikšanos uz kultūras pasākumu organizatora amatu.

Darba vieta: Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga – 890 eiro

Pieteikšanās vakancei: līdz 2024. gada 31. jūlijam

Galvenie amata pienākumi

 • izstrādā iestādes pasākumu kalendāro plānu;
 • izstrādā pasākumu nolikumus, scenārijus, tāmes;
 • koordinē, organizē un vada iestādes rīkotos pasākumus;
 • informāciju par organizētajiem pasākumiem ievieto iestādes mājas lapā un sociālajos kontos, uztur tos;
 • veido pasākumu afišas, diplomus, dažādus paziņojumus utt.
 • veic telpu noformēšanu pasākumiem, atbild par muzikālo noformējumu un fotografēšanu pasākumos, atbild par stendu noformēšanu un informācijas izvietošanu uz tiem;
 • koordinē un organizē pasākumus skolēnu brīvlaikos.

Prasības pretendentiem

 • Augstākā  vai vidējā speciālā izglītība kultūras vai izglītības jomā.
 • Praktiskā pieredze – pasākumu organizēšanā un vadīšanā, scenārija un vizuālā noformējuma veidošanā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas.
 • Teicamas digitālās prasmes – afišu un publikāciju veidošana, sociālo tīklu uzturēšana.
 • Teicamas komunikācijas, sadarbības un organizatora prasmes.
 • Spēja racionāli un patstāvīgi organizēt savu darbu un uzņemties atbildību.

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt:

 • klātienē, Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā Spīdolas ielā 11, darba dienās no plkst. 9:00 - 16:00;
 • sūtot uz e-pastu: aiic@aizkraukle.lv  ar norādi “Kultūras pasākumu organizatora amatam”.

Mēs piedāvājam:

 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Radošu darba vidi.
 • Profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.
 • Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma (motivācijas vēstules).
 • Dzīves un darba gaitu apraksta (CV).
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijām, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas.

Pretendentiem jāpiesakās līdz