Mēnešalga:
870 eiro
Kultūra / Māksla
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājs Aizkraukles novada centrālajā bibliotēkā (darbs uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot , organizēt un vadīt nodaļas darbu;
 • Analizēt un sniegt darba pārskatus;
 • Organizēt un piedalīties bibliotēkas pasākumu organizēšanā, projektu izstrādē;
 • Organizēt pasākumus sadarbojoties ar citām pašvaldības institūcijām;
 • Informēt vietējo sabiedrību par bibliotēkas darba būtību, daudzveidīgajiem pasākumiem un iespējām, veidojot afišas un informatīvos materiālus;

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība atbilstoši 2001.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”;
 • Labas datora un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes (MS Office, BIS ALISE, sociālie tīkli);
 • Izpratne par bibliotēkas darbību un pakalpojumiem;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 • Vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes veicinot profesionālo pilnveidi;
 • Teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai;
 • Prasme darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule (īss apraksts par pretendenta spējām, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze, iespējamais pretendenta pienesums Bibliotēkas darbā);
 • Izglītību apliecinošs dokuments;
 • Profesionālās darbības apraksts (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide).

Piedāvājam:

 • Darba līgums: uz nenoteiktu laiku
 • Darba laiks: 40 stundas nedēļā
 • Atalgojums: 870 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties

Pieteikšanās kārtība:

 • elektroniski: kristine.vilsone@aizkraukle.lv ;
 • pa pastu (adrese: Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101);
 • personīgi Aizkraukles novada centrālajā bibliotēkā, Lāčplēša iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads

ar norādi Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājs

Pretendentiem jāpiesakās līdz 2023. gada 31. martam. Pēc šī datuma iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Vairāk informācijas:

Tālrunis saziņai +371 26457948, e-pasts kristine.vilsone@aizkraukle.lv, Kristīne Vilsone, Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktore.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām. Datu apstrādes mērķis: personāla atlases konkursa norises nodrošināšana, saziņa ar amata pretendentiem.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz