Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Koknese

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

reģistrācijas Nr.4513901334

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

latviešu valodas un literatūras skolotāju pamatskolā (1 likme)

ar 2024. gada 1. septembri

Mēnešalga:

Saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • spēja organizēt mācību procesu vispārējās pamatizglītības programmas apguvē;
  • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes ar izglītojamo vecākiem un kolēģiem, spēja risināt problēmjautājumus;
  • prasme strādāt komandā;
  • augsta atbildības izjūta, stresa un psiholoģiskā noturība;
  • prasme strādāt ar datoru (MS Office).

Pretendentus aicinām pieteikties iesniedzot dzīves un darba gaitas aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, līdz 2024. gada 14. jūnijam personīgi klātienē vai pa pastu: Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV – 5113, vai uz e-pastu: koknesesvidusskola@aizkraukle.lv.

Tālrunis informācijai: +371 28739175.

Pretendentiem jāpiesakās līdz