Mēnešalga:
908 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Rīgas iela 11A, Pļaviņas, Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš” 

aicina darbā uz noteiktu laiku

medmāsu (1 likme)

(profesijas kods 2221 47)

Atalgojums:

908.00 EUR

Prasības:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • prasme plānot un nodrošināt kvalitatīvu darbu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
 • psiholoģiskā noturība un komunikatīvās prasmes;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Pienākumi:

 • Pildīt iestādes medmāsas pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.
 • Organizēt, kontrolēt un atbildēt par sanitāri higiēnisko normu, profilaktisko pasākumu ievērošanu izglītības iestādē un tās teritorijā.
 • Veikt medicīnisko dokumentu reģistru.
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību; komplektēt pirmās palīdzības aptieciņas.
 • Plānot un kontrolēt darbinieku obligātās periodiskās veselības pārbaudes.
 • Uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas kvalitāti un norisi.
 • Popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā.

Darba vieta:

Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāde “Bērziņš”

Motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas jāiesniedz personīgi Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādē “Bērziņš”, Rīgas ielā 11a, Pļaviņas, Aizkraukles novadā, LV-5120, vai pa e-pastu: liga.ostrovska@aizkraukle.lv ar norādi: vakance-medmāsa

Kontakttālruņi: +371 65134153; +371 25622835

Pretendentiem jāpiesakās līdz