Mēnešalga:
1224
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada vidusskola (reģ. Nr. 40900012079) aicina darbā uz nenoteiktu laiku skolotāja palīgu (0,4 likmes), mēnešalga saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka kā noteikts MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 "Pedagogu darba samaksas noteikumi". 

Prasības:

  • izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. 

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un CV, līdz 2023. gada 31.decembrim uz e-pastu: vidusskola@aizkraukle.lv . 

Tālrunis informācijai: +371 65123228

Pretendentiem jāpiesakās līdz