Mēnešalga:
1260 EUR
Mediji / Sabiedriskās attiecības
Atrašanās vieta:
Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālista amatu.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 1.Mēnešalga – 1260 eiro.

Pieteikšanās vakancei līdz 2023. gada 27. martam.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties dažādu sabiedrisko attiecību plānu un aktivitāšu izstrādāšanā, koordinēšanā un realizēšanā;
 • nodrošināt regulāru aktuālās informācijas apstrādi un ievietošanu pašvaldības informatīvajā izdevumā, tīmekļvietnē, mobilajā lietotnē, kā arī sociālajos tīklos;
 • piedalīties sakaru veidošanā, koordinēšanā un uzturēšanā ar presi un citiem masu informācijas līdzekļiem;
 • sekot līdzi informācijai par pašvaldību publiskajā telpā un masu medijos;
 • organizēt preses konferences, sanāksmes, sapulces, tikšanās, vizītes;
 • organizēt iedzīvotāju aptaujas/anketēšanas, sabiedriskās vai publiskās apspriešanas;
 • veikt citus ar sabiedriskajām attiecībām saistītus uzdevumus pēc nodaļas vadītāja norādījumiem.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • spēja skaidri formulēt un pasniegt informāciju gan mutiski, gan rakstiski;
 • teicamas valsts valodas zināšanas, bagāta, raita un korekta gramatikas rakstu valoda, labas svešvalodas (angļu) zināšanas;
 • noturība stresa situācijās, prasme organizēt darbu efektīvi, teicamas komunikācijas un argumentācijas spējas, prasme strādāt komandā;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, nosakot prioritātes;
 • spēja izvērtēt situāciju un prasme pieņemt lēmumus;
 • vēlama pieredze līdzīgā amatā sabiedrisko attiecību vai žurnālistikas jomā (vismaz 1 gads);
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze, iespējamais pretendenta pienesums nodaļas darbā);
 • īsas informācijas par sevi (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pirmdienās plkst. 8.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 8.00 – 17.00 un piektdienās plkst. 8.00 – 15.00), sūtot pa pastu: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, sūtot uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, ar norādi “Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists”.Pretendentiem jāpiesakās līdz