Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Koknese

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

reģistrācijas Nr. 4513901334

aicina darbā

vispārējās izglītības iestādes

sākumizglītības skolotāju (1 likme)

uz nenoteiktu laiku ar 2024. gada 1. septembri.

Mēnešalga: Saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Prasības kandidātiem:

  • izglītība un tālākizglītība, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt attiecīgās jomas students).
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C1).
  • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem.
  • mācību un audzināšanas darba satura un metodikas pārzināšana.
  • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība.
  • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem.
  • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Pretendentus aicinām pieteikties iesniedzot dzīves un darba gaitas aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, līdz 2024. gada 14. jūnijam personīgi klātienē vai pa pastu: Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV – 5113, vai uz e-pastu: koknesesvidusskola@aizkraukle.lv.

Tālrunis informācijai: +371 28739175.

Pretendentiem jāpiesakās līdz