Mēnešalga:
saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles pagasta sākumskola izsludina pieteikšanos sākumizglītības skolotājas/-a amatam.

Prasības kandidātiem: 

 • izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (var būt attiecīgās jomas students); 
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C1); 
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem; 
 • mācību un audzināšanas darba satura un metodikas pārzināšana; 
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme, psiholoģiskā noturība; 
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem. 

Galvenie pienākumi: 

 • plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem; 
 • mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai; 
 • sniegt skolēniem atgriezenisko saiti un vērtējumu par paveikto; 
 • ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas. 

Piedāvājam: 

 • darbu uz nenoteiktu laiku; 
 • darba alga saskaņā ar tarifikāciju; 
 • darbu draudzīgā darba vietā; 
 • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Pieteikšanās kārtība: 

pieteikuma dokumentus – CV un pieteikuma vēstuli, lūdzam iesniegt e-pasta adresē: inese.kalnozola@aizkraukle.lv  (ar norādi “Sākumskolas skolotājs”). Kontakttālrunis informācijai: +371 29466851.

Pretendentiem jāpiesakās līdz