Mēnešalga:
1145 par likmi
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Reģ.nr. 40900012971

aicina darbā uz noteiktu laiku

SKOLOTĀJU LOGOPĒDU

(1,333 likmes, profesijas kods — 2352 01 )

Darba alga EUR 1145 par 1 likmi (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību — profilaksi un korekciju;
 • nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;
 • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
 • plānot savu darbību, sastādīt logopēdijas nodarbību grafiku, aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • citi darba pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu, labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem;
 • spēja izvēlēties un plānveidīgi pielietot zinātniski pamatotas, mērķtiecīgas un piemērotas novērtēšanas metodes, balstoties uz profesionālajām zināšanām un prasmēm;
 • spēja dokumentēt savu darbību, ievērojot dokumentu pārvaldības prasības;
 • spēja analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu komandu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Skolotājs logopēds" sūtīt uz e-pastu: ineta.bundure@aizkraukle.lv.

Uzziņas pa tālruni: +371 29485069.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Pretendentiem jāpiesakās līdz