Mēnešalga:
saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju. 
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Skrīveru pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Skrīveru pirmsskolas izglītības iestāde “Saulēni” Reģ.nr. 40900011798 aicina darbā uz nenoteiktu laiku skolotāju - logopēdu (profesijas kods — 2352 01 )

Atalgojums saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju. 

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību — profilaksi un korekciju;
 • nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;
 • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
 • plānot savu darbību, sastādīt logopēdijas nodarbību grafiku, aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām;
 • citi darba pienākumi saskaņā ar amata aprakstu.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu, labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem;
 • spēja izvēlēties un plānveidīgi pielietot zinātniski pamatotas, mērķtiecīgas un piemērotas novērtēšanas metodes, balstoties uz profesionālajām zināšanām un prasmēm;
 • spēja dokumentēt savu darbību, ievērojot dokumentu pārvaldības prasības;
 • spēja analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • atsaucīgu, draudzīgu, profesionālu komandu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Skolotājs logopēds" sūtīt uz e-pastu: sauleni@skriveri.lv vai sandra.ozola@aizkraukle.lv, vai personīgi nogādājot iestādē (“Zemkopības institūts 15”, Zemkopības institūts, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5125). 

Uzziņas pa tālruni: +371 26496844

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Pretendentiem jāpiesakās līdz