Mēnešalga:
1152 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada Sociālais dienests Reģistrācijas nr: 40900012011

aicina darbā uz nenoteiktu laiku sociālo darbinieku atbalsta nodaļā ģimenēm ar bērniem

Vakanto vietu skaits: 1 (viena likme)

Mēnešalga – 1152 euro.

Darba vieta: Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

Galvenie amata pienākumi:

  • sniegt informāciju, konsultācijas un atbalstu ģimenei, veikt ģimenes pirmreizējo izvērtēšanu, izvērtēt ģimenes sociālo funkcionēšanu, identificēt problēmas un apzināt resursus;
  • novērtēt apdraudējuma risku ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
  • sastādīt sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu, nepilngadīgo profilakses programmu;
  • piesaistīt speciālistus, nepieciešamos pakalpojumus un sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem;
  • veidot klientu lietas, nodrošinot sociālā gadījuma vadības procesu, regulāri novērtēt sociālā gadījuma vadības procesu un klienta sociālās situācijas izmaiņas;
  • veidot un piedalīties speciālistu komandās, starpinstitucionālās sadarbības grupās;
  • izvērtēt bāreņa un bez vecāku gādības palikušu jauniešu vajadzības un resursus;
  • administrēt sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu vardarbībā cietušām personām u.c.

Prasības pretendentiem:

·              izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;

·              prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;

·              spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

·              labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;   

·              saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

·              valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

·              spēja strādāt paaugstinātos stresa apstākļos, prasme organizēt savu darbu;

·              precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju  un orientēties informācijas daudzumā;

·              B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlama);

Pretendenta pieteikums sastāv no:

·        Pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze);

·        CV - darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt sūtot uz e-pastu: soccentrs@aizkraukle.lv, ar norādi “Sociālais darbinieks Aizkrauklē” vai iesniedzot klātienē Aizkraukles novada Sociālajā dienestā Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā līdz 2023. gada 10. aprīlim

Pretendentiem jāpiesakās līdz