Mēnešalga:
1000 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Sproģu skola, Sproģi, Zalves pag., Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada Sociālais dienests

Reģistrācijas nr: 40900012011

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Sociālo darbinieku Sproģu grupu dzīvoklī un dienas aprūpes centros

Slodze: 1 (viena likme)

Mēnešalga – 1000 euro.

Darba vieta: Sproģu grupu dzīvoklis, "Sproģu skola", Sproģi, Zalves pagasts, Aizkraukles novads, LV-5112

Galvenie amata pienākumi:

 • Apzināt klienta vajadzību specifiku un sociālo prasmju līmeni.
 • Izstrādāt klienta vajadzību specifikai un sociālo prasmju līmenim atbilstošu sociālās rehabilitācijas plānu un kontrolēt tā izpildi.
 • Vadīt individuālās vai grupu interešu aktivitātēs saskaņā ar izstrādāto mēneša plānu.
 • Izveidot, noformēt un kārtot klientu lietas.
 • Pārzināt un prast pielietot normatīvos aktus u.c.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint);
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma vēstules (īss apraksts par pretendenta spējām un motivāciju strādāt Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, vakancei noderīga līdzšinējā pieredze);
 • Īsas informācijas par sevi (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).

Pieteikumu iesniegšana:

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt sūtot uz e-pastu: soccentrs@aizkraukle.lv, ar norādi “Sociālais darbinieks Sproģos” 


Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, e-pasta adrese: dome@aizkraukle.lv.

Pretendentiem jāpiesakās līdz