Mēnešalga:
saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Koknese

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ilmāra Gaiša Kokneses  (reģ.Nr. 4513901334) aicina darbā uz nenoteiktu laiku  speciālo pedagogu (0,5 likmes), darba samaksa: saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Prasības:

  • izglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un CV, līdz 2023. gada 30. janvārim:

  • uz e-pastu: inese.saulite@koknese.lv, vai
  • pa pastu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Parka iela 27, Koknese, Aizkraukles novads, LV 5113.

Tālrunis informācijai: +371 28739175.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz